Boom BHV

Boom BHV biedt al ruim 20 jaar ondersteuning aan bedrijven bij het opzetten, inrichten en onderhouden van de bedrijfshulpverlening en EHBO organisatie. We hechten veel waarde aan direct en persoonlijk klantcontact, regelmatig overleg en evaluatiegesprekken in het kader van verwachtingenmanagement en  het opbouwen van een duurzame samenwerkingsrelatie.

Boom BHV kijkt niet alleen naar de bestaande risico’s van de organisatie, maar adviseert ook over hoe deze risico’s geëlimineerd kunnen worden. Een van onze voornaamste kernactiviteiten is het schrijven van incidentscenario’s vanuit de restrisico’s. Medewerkers in een BHV en EHBO organisatie worden opgeleid, voorgelicht en getraind in een speciaal op maat geschreven lesprogramma.

De training van de BHV/EHBO organisatie is geslaagd wanneer zij aantoonbaar bijdragen aan een gezonde veiligheidscultuur binnen hun bedrijf; de BHV/EHBO organisatie  denkt binnen de veiligheidspsychologie. Zij zijn opgeleid om  proactief en preventief te handelen om risico’s te allen tijde te voorkomen en deze houding uit te dragen naar hun collega’s. Veiligheid is een vanzelfsprekendheid en een algemeen goed geworden, waarbij het handelen geïntegreerd is in de gedachtegang; er hoeft niet meer over nagedacht te worden.

Boom BHV streeft ernaar om de BHV/EHBO organisatie op te leiden en bekwaam te houden tot maximaal zelfstandig, zelfredzaam en verantwoordelijke hulpverleners.

Daarnaast bieden we administratieve ontzorging aan waarbij we het plannen van trainingen overnemen evenals het verwerken van gegevens en resultaten van cursisten. We bewaken de certificeringen van de BHV/EHBO organisatie bij de verschillende certificerende instanties (Ci). Dit betekent dat wij voor u de geldigheid van de certificeringen van uw medewerkers monitoren en u een seintje geven wanneer medewerkers hun certificering dienen te verlengen.

We onderscheiden ons doordat al onze adviseurs en trainers ruime ervaring hebben in de beroepspraktijk binnen de brandweer, ambulance en EHBO-branche. Tevens heeft een groot deel van onze branddocenten ook  een veiligheidskundige achtergrond.