VCA-opleiding en certificering

Steeds meer opdrachtgevers vragen om een VCA-certificaat. Overheden en grote organisaties stellen het vaak zelfs als voorwaarde. Met het VCA-certificaat vergroten bedrijven hun kansen op het krijgen van een opdracht of winnen van een aanbesteding. Omdat het VCA-certificaat vertrouwen geeft.

VCA is de afkorting van Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. De checklist stelt eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Met het VCA-certificaat voldoen bedrijven al grotendeels aan de eisen die de Arbowet hen stelt.

Naast aannemers geldt VCA ook voor andere dienstverlenende bedrijven die bouw- en technische werkzaamheden verrichten. Naast het bedrijf zelf moeten ook alle medewerkers een persoonlijk VCA-diploma hebben.

Met het VCA-certificaat tonen bedrijven aan:

  • dat optimale veiligheid geïntegreerd is in hun bedrijfsvoering
  • dat de werkzaamheden die zij uitvoeren veilig en gezond verlopen
  • dat hun werknemers daarvoor juiste kennis en vaardigheden hebben
VCA-certificering kan veel voeten in de aarde hebben. Wij kennen de praktijk en zijn er om het proces praktisch, vlot en soepel te laten verlopen.

Vlotte en soepele VCA-certificering

Voor een VCA-certificering heeft u een duidelijk systeem nodig. Safety Connect doorloopt samen met u alle stappen. Wij ondersteunen u praktisch en deskundig bij de implementatie en het halen van alle normen voor VCA-certificering. Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • We verzorgen de (verplichte) risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Daarin staan de risico’s én de maatregelen die u moet nemen om deze zo klein mogelijk te maken. We adviseren over de beste aanpak.
  • Na analyse, toetsing en eventueel verbetering leggen we alle procedures, verantwoordelijkheden en bevoegdheden vast. We verzorgen het VCA-handboek op maat. Daarin staan werkwijzen, registratieformulieren en instructies.
  • We brengen uw medewerkers op de hoogte van alle praktische veranderingen. Ook geven we de vereiste opleidingen in Basisveiligheid VCA (VCA B) en Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL VCA).
  • We verzorgen het bedrijfsreglement, integreren VCA in het bestaande kwaliteits- en arbozorgsysteem en onderhouden contacten met de certificerende instantie.

foto-team

Contact met BoomBHV

Neem gerust contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Contactpagina

Bel: 024-358 0605