Veiligheidskundig advies voor bedrijven

Welke maatregelen zijn bij u nodig om de veiligheid van pad en werknemers te waarborgen? Dat is de vraag waar wij u antwoord op kunnen geven. Met deskundig en betrouwbaar advies, afgestemd op uw situatie.

Bedrijfsveiligheid met een hoofdletter B

Wij geven bedrijven advies over veiligheid. In de breedste zin van het woord. Door de benodigde veiligheidsmaatregelen te treffen zorgen we ervoor dat de veiligheid van werkgever en werknemer gewaarborgd wordt. Deze maatregelen kunnen variëren van het organiseren van de bedrijfshulpverlening (BHV), opleiden van werknemers tot het schrijven van een volledig calamiteitenplan.

Stappenplan van risico’s naar bedrijfsveiligheid

Wij helpen u in 6 stappen naar bedrijfsveiligheid (BHV):

Stap 1: We voeren risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uit.

Stap 2: We maken een plan om de risico’s te verkleinen of te elimineren.

Stap 3: We brengen alle restrisico’s in kaart.

Stap 4: We vullen mogelijke ongevals- en brandsituaties in.

Stap 5: We stellen een BHV-plan op.

Stap 6: We helpen het BHV-plan te implementeren.

Meer dan alleen advies

De risico-inventarisatie doen we grondig. Dat levert niet alleen een goede aanpak en implementatie van de bedrijfshulpverlening op. In ons advies nemen we ook andere zaken mee. Zaken die vragen om aanvullende maatregelen. Denk aan een calamiteitenplan, bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan. Tot slot adviseren en trainen we in het omgaan met bijzondere situaties. Denk aan crisismanagement en agressietrainingen.

Persoonlijk en klantgericht

Een standaardplan is snel bedacht. Maar dat is niet hoe wij werken. Wij maken een plan op maat, afgestemd op uw situatie. Daarom bezoeken wij onze klanten altijd eerst persoonlijk. Zo leren we hun bedrijf goed kennen. Ons advies is dus altijd in het belang van werknemer en werkgever.

Deskundig en betrouwbaar

Wij kennen de risico’s en de aanpak ervan als geen ander. Onze ruime ervaring garandeert dat we geen enkel risico over het hoofd zien. Onze vakbekwame trainers zorgen ervoor dat iedereen het juiste gedrag kan toepassen in verschillende situaties. Maar daar blijft het niet bij. We zorgen ook voor een stevige verankering van veiligheid in uw organisatie met:

  • Periodieke herhalingstrainingen
  • Controle op de uitvoering van preventiemaatregelen
  • Controle op de naleving van de plannen.

foto-team

Contact met BoomBHV

Neem gerust contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Contactpagina

Bel: 024-358 0605