Veilig en gezond werken volgens de Arbowet

‘Wat zegt de Arbowet over veilig en gezond werken?’
‘Hoe vertalen we de wet naar onze specifieke situatie?’

Werknemers hebben recht op een veilig en gezond werken. Dat recht staat beschreven in de Arbowet. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor een werkplek die voldoet aan de eisen die in deze wet staan. Wat houdt de wet precies in?

Een werkgever is verantwoordelijk voor veilige omstandigheden op het werk. Hij moet ervoor zorgen dat werknemers kunnen werken zonder lichamelijke of geestelijke problemen te krijgen. Daarvoor zijn normen opgesteld. Die zijn beschreven in de Arbowet.

Passende maatregelen voor veilig werken.

In de Arbowet staan alleen de kaders en normen voor veilig en gezond werken. Denk bijvoorbeeld aan maximale geluidsnormen. Een werkgever moet zelf bepalen hoe hij de normen haalt. Hij moet ‘passende‘ maatregelen nemen. Hiervoor kennen we de arbeidshygiënische strategie. Dat kan een lastig vraagstuk zijn. Vooral omdat de maatregelen een rangorde kennen. Welke maatregel is de beste oplossing?

Maatregelen voor veilig werken

De Arbowet kent een rangorde in de maatregelen voor veilig werken:

 • Bronmaatregelen
  Als eerste moet het voorkomen van gevaren en problemen bij de bron worden aangepakt. Denk bijvoorbeeld aan het vervangen van een schadelijke stof door een veiliger alternatief.
 • Collectieve maatregelen
  Zijn bronmaatregelen niet mogelijk? Dan moet de werkgever collectieve maatregelen nemen om risico’s te verminderen. Bijvoorbeeld door een afscherming of afzuiginstallatie te plaatsen.
 • Individuele maatregelen
  Zijn bron- of collectieve maatregelen niet mogelijk of (nog) niet voldoende? Dan moet de werkgever individuele maatregelen nemen. Bijvoorbeeld door taakroulatie te organiseren, waardoor werknemers minder risico lopen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  Tot slot kunnen werkgevers hun werknemers uitrusten met bijvoorbeeld veiligheidskleding en gehoorbescherming. Deze middelen zijn echter geen blijvende oplossing voor een gevaarlijke situatie.

De beste aanpak voor uw organisatie.

De interpretatie en uitvoering van de Arbowet is een ingewikkeld en tijdrovend proces. BoomBHV is gespecialiseerd in de juiste interpretatie en de vertaling van de Arbowet naar uw specifieke situatie. U krijgt een plan van aanpak op maat van ervaren praktijkspecialisten. Die weten waar ze over praten!

foto-team

Contact met BoomBHV

Neem gerust contact op voor een gratis kennismakingsgesprek.

Contactpagina

Bel: 024-358 0605