Boom BHV - Vertrouwen in Veiligheid
Schoonenburgseweg 11a 6611 AA Overasselt
info@boombhv.nl
Landelijke dekking en altijd op maat!
Bel ons vandaag
Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.30u — 17.30u

Advies

Boom BHV > Advies

Advies bedrijfsveiligheid

De arbeidsveiligheid op orde in uw bedrijf.

Wilt u weten hoe u de bedrijfsveiligheid in uw organisatie kunt verhogen en borgen? Waarom zou u een RI&E laten uitvoeren en hoe gaat dat in zijn werk?

Onze experts komen graag vrijblijvend bij uw bedrijf langs om persoonlijk kennis te maken en u te voorzien van informatie en advies op maat.

Wij delen onze expertise met u op het gebied van:

  • de organisatie van van uw bedrijfshulpverlening (BHV);
  • opleidingen en (periodieke herhalings)trainingen;
  • de uitvoering van preventiemaatregelen, op basis van de RI&E;
  • de uitvoering van controles op de naleving van veiligheidsplannen.

Wilt u weten hoe u de bedrijfsveiligheid in uw organisatie kunt verhogen?

Wij maken plannen op maat, afgestemd op uw organisatie.

BHV-plan

Wilt u de bedrijfsveiligheid in uw organisatie verhogen?

Boom BHV adviseert u over het verhogen en borgen van de veiligheid in uw organisatie voor uw medewerkers.

Boom BHV doorloopt een degelijk stappenplan waarbij alle facetten van de (rest)risico’s en bedrijfsveiligheid binnen uw organisatie onderzocht worden en een BHV-plan op maat gemaakt wordt.

Stappenplan

Van risico’s naar bedrijfsveiligheid op maat.

Boom BHV doet een grondige analyse.

Door middel van het uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) in uw bedrijf.

Bevindingen worden schriftelijk en mondeling aan u gerapporteerd.

Naar aanleiding van de RI&E brengen wij advies uit over hoe u de bedrijfsveiligheid in uw organisatie kunt verhogen, door:

  1. risico’s te verkleinen en te elimineren;
  2. restrisico’s in kaart te brengen;
  3. inzicht te krijgen in ongeval- en brandsituaties;
  4. vervolgacties opstellen.

Om alle maatregelen voor een hogere bedrijfsveiligheid te verankeren in uw organisatie, ondersteunen wij u graag bij de implementatie van de inzichten en adviezen.

Samen met u gaan we een BHV-beleidsplan opstellen. Dit plan geeft  antwoord op de vragen Hoe is mijn BHV-organisatie georganiseerd? en Wat doen wij bij een calamiteit?.

De beschrijving van de procedures vormen samen het BHV-plan.

Wat goed is, moet goed blijven!

Boom BHV helpt u graag bij het borgen van de kwaliteit van uw bedrijfsveiligheid. Dit doen we door uw personeel op te leiden tot een deskundige BHV-organisatie. Daarnaast houden we uw BHV-organisatie competent door regelmatig bijscholing en herhalingstrainingen aan te bieden.

Tevens onderhouden we uw preventie- en blusmiddelen door deze jaarlijks te controleren.

Boom BHV adviseert ook op verzoek of vanuit de resultaten van de RI&E over calamiteitenplannen, bedrijfsnoodplannen en ontruimingsplannen.

Naast het standaard opleidingsaanbod faciliteren wij ook crisismanagement- en agressietrainingen. Dit doen we deels in samenwerking met onze partners. Boom BHV kan hiervoor optreden als adviseur en/of projectleider.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Wij vertalen wet- en regelgeving naar concrete oplossingen afgestemd op uw organisatie.

Advies brandveiligheid

Wilt u de brandveiligheid in uw organisatie verhogen?

Ondanks brandpreventiemaatregelen kan een brand toch ontstaan. Dit kan naast materiële schade ook resulteren in letsel bij medewerkers.

Boom BHV geeft u graag deskundig advies over het beperken van schade en letsel en over het inperken en bestrijden van brand.

Dit doen wij door u te voorzien van persoonlijk advies en het geven van preventietips op uw locatie. Daarnaast adviseren wij u ook over de inzet en het onderhoud van blusmiddelen.

Het advies wordt gegeven op basis van het gebruik van de ruimtes en de stoffen die aanwezig zijn in uw bedrijf. Daarnaast spelen ook de omvang van uw bedrijfspand en het aantal medewerkers een rol.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Uw bedrijfsveiligheid verhogen?