Boom BHV - Vertrouwen in Veiligheid
Schoonenburgseweg 11a 6611 AA Overasselt
info@boombhv.nl
Landelijke dekking en altijd op maat!
Bel ons vandaag
Openingstijden
maandag t/m vrijdag: 08.30u — 17.30u

Opleidingen

Boom BHV > Opleidingen

Onze opleidingen

Wij bieden een uitgebreid aanbod van opleidingen voor een veilige werkomgeving.

Leer reanimeren of word Coördinator BHV!

Alle opleidingen zijn op maat, toegespitst op de dagelijkse praktijk van uw bedrijf en worden op (uw) locatie gegeven. Daarnaast bieden wij ook standaard (bijscholing) trainingen.

Onze instructeurs zijn gecertificeerd door erkende opleiders en beroeps- en belangenverenigingen en nemen jarenlange werkervaring mee. Daardoor kunnen zij hun lesmateriaal precies afstemmen op uw dagelijkse praktijk.

EHBO

Hieronder vindt u ons aanbod van EHBO opleidingen.

Leer wat u moet doen wanneer iemand een hartstilstand heeft.

Na deze opleiding beschikt u over de kennis en vaardigheden om iemand te reanimeren met en zonder een Automatische Externe Defibrillator (AED). Daarnaast leert u onder andere:

 • hoe u  moet omgaan met een slachtoffer;
 • hoe u moet omgaan met omstanders;
 • wanneer u start en stopt met reanimeren.

Leer hoe u moet handelen bij lichte verwondingen en levensbedreigende situaties.

Tijdens deze opleiding leert u hoe u de toestand van een slachtoffer moet beoordelen. Tevens leert u verschillende vormen van verwondingen herkennen, zoals botbreuken en kneuzingen. Daarnaast leert u hoe u moet handelen in het geval van:

 • een hartstilstand;
 • ernstige uitwendige bloedingen;
 • 1e, 2e en 3e graads brandwonden;
 • hoofd- en wervelletsel;
 • beroerte, shock en vergiftiging;
 • elektriciteitsongevallen.

Door de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK) is de opzet en inhoud van de opleiding BHV en EHBO aan kinderen aangepast.

Meer informatie …

Tijdens deze opleiding leert u de kindspecifieke elementen van:

 • ontruimingen;
 • handelen bij brand;
 • blustechnieken/blusvaardigheid
 • de basisregels hulpverlening;
 • het draaien van buik naar rug, hoofdkantel kinlift en stabiele zijligging;
 • het toepassen van reanimatie en gebruik van AED;
 • verslikking en verstikking.

U kunt optioneel gebruik maken van een e-learningmodule voor de basisopleidingen en de herhalingslessen. Voordat het praktijkdeel van de opleiding gevolgd kan worden, dient dan eerst de e-learningmodule met een voldoende te zijn afgerond.

Alle opleidingen worden afgesloten met een toets en certificaat van het NIKTA met een geldigheidsduur van 1 jaar. In de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang is het NIKTA als certificerende instantie goedgekeurd.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt aan pedagogisch werkers en gastouders eisen met betrekking tot de kennis en vaardigheden op het gebied van eerste hulp.

Meer informatie …

Eerste hulp bij ongelukken toepassen bij kinderen vraagt om gespecialiseerde kennis en vaardigheden. Kinderen komen vaker ten val, waardoor (blijvend) letsel kan ontstaan.

Tijdens deze opleiding leert u:

 • reanimeren met en zonder een AED;
 • handelen bij verstikking bij een kind en baby;
 • handelen bij acute ziektes, zoals breath holding spells, koortsstuip en hersenvliesontsteking;
 • behandelen van klein letsel, zoals schaaf- en snijwonden en botbreuken.

BHV

Hieronder vindt u ons aanbod van BHV opleidingen.

Leer hoe u adequaat kunt ingrijpen bij calamiteiten en ongevallen in uw bedrijf.

Tijdens deze opleiding doet u kennis en vaardigheden op over:

 • EHBO;
 • brandbestrijding;
 • ontruiming;
 • communicatie;
 • reanimatie.

Na deze opleiding volgt u regelmatig een herhalingstraining, om uw kennis en vaardigheden te onderhouden.

Leer wat u moet doen bij een bedrijfsongeval met gevaar voor personen, zoals een brand of een incident/calamiteit met gevaarlijke stoffen.

Deze oefening is voor alle gebruikers van uw bedrijfspand. Met deze oefening testen we het functioneren van uw ontruimingsplan en oefenen de gebruikers van het gebouw samen met de BHV-organisatie hoe men zo snel mogelijk het pand kan verlaten.

Tijdens deze oefening leert u onder andere:

 • het protocol van uw organisatie bij een bedrijfsongeval in praktijk brengen;
 • dreigend gevaar signaleren, personeel alarmeren en communiceren over de procedures;
 • hulpmiddelen gebruiken om gevaar te bestrijden;
 • conform de afgesproken procedures het gebouw verlaten.

Deze training start met theorieën die van toepassing zijn op uw organisatie. Vervolgens zal Boom BHV reconstructies van realistische scenario’s aanbieden als praktijkoefening.

Na de praktijkoefening worden de resultaten geëvalueerd en gerapporteerd.

Leer de BHV in uw organisatie in te richten en te onderhouden.

Tijdens deze opleiding doet u kennis op over:

 • het inrichten, organiseren en coördineren van uw BHV-organisatie;
 • de wet- en regelgeving die van toepassing is op uw organisatie;
 • de interpretatie van wet- en regelgeving conform de NEN 8112;
 • het opstellen van een veiligheidsplan voor uw organisatie;
 • het bepalen van veiligheidsbeleid;
 • de implementatie en het onderhoud van het bedrijfshulpverleningsbeleid binnen uw organisatie.

U voert schriftelijke opdrachten uit en presenteert deze tijdens de les aan de groep.

Leer uw BHV-organisatie aansturen tijdens een calamiteit.

Tijdens deze opleiding leert u:

 • de rol van ploegleider invullen;
 • operationeel leiding geven tijdens een calamiteit;
 • gevaar voorkomen en bestrijden door gebruik te maken van hulpmiddelen;
 • ontruimingsprocedures vormgeven en naleven;
 • communiceren tijdens een calamiteit.

Tijdens deze opleiding doet u kennis en vaardigheden op aan de hand van theoretische voorbeelden en praktijkoefeningen. De praktijkoefeningen bestaan uit reconstructies van realistische scenario’s die afgestemd zijn op uw situatie en organisatie.

Leer hoe u veilig en binnen de geldende wet- en regelgeving werkt met chemische, biologische en radiologische/nucleaire stoffen.

Tijdens deze opleiding leert u over:

 • de identificatie van gevaarlijke stoffen;
 • de risico’s van gevaarlijke stoffen;
 • de geldende wet- regelgeving voor uw organisatie;
 • procedures tijdens een calamiteit met gevaarlijke stoffen.

Voor het opzetten van de lessen zal één van onze adviseurs met een veiligheidskundige achtergrond een grondige inspectie uitvoeren en alle mogelijke gevaren binnen uw organisatie in kaart brengen.

Vergroot uw kennis en vaardigheden en leer noodsituaties inschatten.

Tijdens deze training leert u:

 • levensreddend handelen door middel van het uitvoeren van BHV en EHBO;
 • reanimeren;
 • brand voorkomen en bestrijden;
 • communiceren tijdens een calamiteit;
 • evacueren en ontruimen;
 • evalueren en rapporteren.

Voor het opzetten van de lessen zal één van onze adviseurs veiligheidskunde (MVK/HVK) een grondige inspectie uitvoeren en alle mogelijke gevaren binnen uw organisatie in kaart brengen.

Neem geen risico en certificeer uw medewerkers en bedrijf vandaag nog!

Tijdens deze opleiding komen de volgende punten aan bod:

 • ongevallen en calamiteiten voorkomen en verhelpen;
 • omgaan met brand;
 • omgaan met explosies;
 • omgaan met elektriciteit en gevaarlijke stoffen;
 • ergonomie verbeteren;
 • veiligheid waarborgen;
 • taken tijdens calamiteiten.

De lessen worden vooral gegeven aan de hand van theoretische vraagstukken. De opleiding wordt afgerond met een verplicht examen.

Als leidinggevende de veiligheid van uw collega’s borgen op een bouwterrein, in een fabriek, op een werkplaats of installatie.

Het VCA VOL is een verdiepingsopleiding: na de VCA Basis gaat deze opleiding verder in op de volgende onderwerpen:

 • leidinggevende rol bepalen;
 • bedrijfsnoodplan identificeren;
 • arbeidstijdenwet naleven;
 • ongevallen voorkomen;
 • procedures bij ongevallen vormgeven en naleven;
 • ongevallen registreren en evalueren.

De lessen worden vooral gegeven aan de hand van theoretische vraagstukken. De opleiding wordt afgerond met een verplicht examen.

Deze oefening kan voor alle soort bedrijven en BHV-organisaties ontwikkeld worden.

Tijdens deze training:

 • worden op een plattegrond van groot formaat verschillende scenario’s geprojecteerd, met afbeeldingen en beschrijvingen;
 • oefent u met overzicht houden vanuit een helikopterview;
 • leert u hoe u een plattengrond moet lezen;
 • leert u waar u brandcompartimenten moet stellen;
 • leert u prioriteiten stellen tijdens een calamiteit.

Voor deze training wordt gebruik gemaakt van de plattegronden van uw bedrijf. Alle scenario’s zijn op die manier realistisch en afgestemd op uw situatie.

Wat doet u bij een calamiteit?